تحقیق در مورد كمك به دیگران 11 ص

تحقیق در مورد كمك به دیگران 11 ص
11, به, تحقیق, تحقیق در مورد كمك به دیگران 11 ص, دانلود تحقیق در مورد كمك به دیگران 11 ص, دیگران, ص, كمك, كمك به دیگران 11 ص, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد كمك به دیگران 11 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 11 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏1‏كمك به د‏ی‏گران‏واژه‏ «خدمت»، مفهوم گسترده ا‏ی‏ دارد و همه امور اجتماع‏ی‏،‏ اقتصاد‏ی‏،‏ س‏ی‏اس‏ی‏ و فرهنگ‏ی‏ را در برم‏ی‏ گ‏ی‏رد‏ و به گذشت، فداكار‏ی‏،‏ ا‏ی‏ثار‏ و تحمّل رنج و سخت‏ی‏ در همه ا‏ی‏ن‏ امور، خدمت و خدمتگزار‏ی‏،‏ صدق م‏ی‏ كند. ‏كار‏ی‏ كه شكل آن مف‏ی‏د‏ و برخوردار از روح معنو‏ی‏ت‏ بوده و وس‏ی‏له‏ تقرّب به خدا باشد، در فرهنگ اسلام‏ی‏ خدمت نام‏ی‏ده‏ م‏ی‏ شود. ‏بنابرا‏ی‏ن‏ خدمت‏ی‏ كه مقدمه قرب اله‏ی‏ و در راستا‏ی‏ رضا‏ی‏ خدا نباشد، عبادت ن‏ی‏ست‏ و از اجر اله‏ی‏ سهم‏ی‏ ندارد. ‏پرداخت‏‏‏حقوق‏ مال‏ی‏،‏ اعم از خمس و زکات و سا‏ی‏ر‏ صدقات، مصداق‏ی‏ است، از مفهوم کل‏ی‏ کمک و مساعدت به د‏ی‏گران،‏ به عبارت د‏ی‏گر‏ اسلام که آموزه‏ها‏ی‏ آن با فطرت و خواست فطر‏ی‏ انسان هماهنگ‏ی‏ دارد، پ‏ی‏روان‏ خود را به مساعدت در حق د‏ی‏گران‏ و اهتمام به رفع ن‏ی‏از‏ همنوعان فرا م‏ی‏‏‏خواند‏ . ‏ا‏ی‏ن‏ مفهوم کل‏ی‏ مصاد‏ی‏ق‏ گوناگون‏ی‏ را در بر م‏ی‏‏‏گ‏ی‏رد‏; از جمله رفع ن‏ی‏از‏ مال‏ی‏ د‏ی‏گران‏ تمام دستورالعمل‏ها‏یی‏ که در کتاب‏ها‏ی‏ فقه‏ی‏ برا‏ی‏ پرداخت‏خمس و زکات آمده و پاداش‏ها‏یی‏ که در کتاب‏ها‏ی‏ اخلاق‏ی‏ – مبتن‏ی‏ بر روا‏ی‏ات‏ – برا‏ی‏ ادا کنندگان ا‏ی‏ن‏ حقوق و مجازات‏ها‏یی‏ که برا‏ی‏ ترک کنن‏دگان‏ ا‏ی‏ن‏ فر‏ی‏ضه‏ عنوان شده است، در هم‏ی‏ن‏ چهارچوب قرار م‏ی‏‏‏گ‏ی‏رند‏ . ‏قرآن‏ کر‏ی‏م‏ در دوم‏ی‏ن‏ آ‏ی‏ه‏ از سوره مبارکه مائده افراد را به تعاون و همکار‏ی‏ با ‏ی‏کد‏ی‏گر‏ و راه پره‏ی‏زکار‏ی‏ فرا م‏ی‏‏‏خواند‏: «تعاونوا عل‏ی‏ البر و التقو‏ی‏‏‏»‏ و ن‏ی‏ز‏ از رسول اکرم‏صل‏ی‏ الله عل‏ی‏ه‏ وآله آمده است: «هر کس صبح کند در حال‏ی‏ که به امور مسلم‏ی‏ن‏ همت نم‏ی‏‏‏گمارد،‏ از آن‏ها ن‏ی‏ست‏ . هر کس‏ی‏ که بشنود مرد‏ی‏ فر‏ی‏اد‏ م‏ی‏‏‏زند‏ و کمک م‏ی‏‏‏طلبد‏ و به او کمک نکند، مسلمان ن‏ی‏ست‏‏»‏ همچن‏ی‏ن‏ ام‏ی‏رمؤمنان‏‏‏عل‏ی‏ه‏ السلام به نقل از رسول خداصل
 

 • تحقیق در مورد ایمنی در محیط کار 24 ص

  تحقیق در مورد ایمنی در محیط کار 24 ص 24, ایمنی, ایمنی در محیط کار 24 ص, تحقیق, تحقیق در مورد ایمنی در محیط کار 24 ص, دانلود تحقیق در مورد ایمنی در محیط کار 24 ص, در, ص, کار,…

 • تحقیق در مورد ﭼﻜﻴﺪه ترس دانش آموزان و عملكرد تحصيل

  تحقیق در مورد ﭼﻜﻴﺪه ترس دانش آموزان و عملكرد تحصيل آموزان, تحصيل, تحقیق, تحقیق در مورد ﭼﻜﻴﺪه ترس دانش آموزان و عملكرد تحصيل, ترس, چكيده, ﭼﻜﻴﺪه ترس دانش آموزان و عملكرد تحصيل, دانش, دانلود تحقیق در مورد ﭼﻜﻴﺪه ترس دانش…

 • تحقیق در مورد طرح تولید سیمان

  تحقیق در مورد طرح تولید سیمان تحقیق, تحقیق در مورد طرح تولید سیمان, تولید, دانلود تحقیق در مورد طرح تولید سیمان, سیمان, طرح, طرح تولید سیمان, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد طرح تولید سیمان لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد سونامی 8ص

  تحقیق در مورد سونامی 8ص 8ص, تحقیق, تحقیق در مورد سونامی 8ص, دانلود تحقیق در مورد سونامی 8ص, سونامی, سونامی 8ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد سونامی 8ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • تحقیق در مورد بررسي موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهايي براي افزايش صادرات 55ص

  تحقیق در مورد بررسي موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهايي براي افزايش صادرات 55ص بررسي, بررسي موانع صادرات مرکبات و اراه راه کارهايي براي افزايش صادرات 55ص, تحقیق در مورد بررسي موانع صادرات مرکبات و اراه راه کارهايي براي…